Ευάγγελος Μαδαρός & Σια Ο.Ε. - | - Βιοτεχνία Στειλεών

Madaros Evaggelos & Co.| Wooden Handles

Chalkida Ν.Artaki, Evia Greece | T. +30 22210 42900 | F. + 30 22210 41490

You are Here : Home products Poles
GreekEnglish (United Kingdom)

Poles

Sort by:
SKU Name Thumbnail Image Description
24 Κοντάρι 2.50m για ρολλά Pole Handle for Rollers & Wash Brush
25 Κοντάρι 2.00m για ρολλά Pole Handle
26 Κοντάρι Χονδρό 2.50m για πριόνι Pole Handle
27 Κοντάρι Χονδρό 2.00m για πριόνι Pole Handle


Last Updated: Monday, 14 October 2019 11:24