Ευάγγελος Μαδαρός & Σια Ο.Ε. - | - Βιοτεχνία Στειλεών

Madaros Evaggelos & Co.| Wooden Handles

Chalkida Ν.Artaki, Evia Greece | T. +30 22210 42900 | F. + 30 22210 41490

You are Here : Home products Pick Axe
GreekEnglish (United Kingdom)

Pick Axe

Sort by:
SKU Name Thumbnail Image Description
10 Κασμάς Οξυά 0.90m Pick Axe Handle
11 Κασμάς Οξυά 0.80m Pick Axe Handle
12 Κασμάς Οβάλ Pick Axe Handle
13 Τσαποκασμάς Κλαροξυλιά 1.10m Pickaxe Digger Handle


Last Updated: Tuesday, 19 November 2019 07:10