Ευάγγελος Μαδαρός & Σια Ο.Ε. - | - Βιοτεχνία Στειλεών

Madaros Evaggelos & Co.| Wooden Handles

Chalkida Ν.Artaki, Evia Greece | T. +30 22210 42900 | F. + 30 22210 41490

You are Here : Home products
GreekEnglish (United Kingdom)

Browse

Sort by:
SKU Name Thumbnail Image Description
01 Φτυάρια Ίσια 1.20m Shovel Handle
02 Φτυάρια Μονόκυρτα Shovel Handle
03 Φτυάρια Κυρτά Shovel Handle
04 Φτυάρια Λάσπης 1.40m Στειλιάρι Φτυαριών
05 Τσάπα 1.20m Digger Handle
06 Τσάπα 1.10m Digger Handle
07 Τσάπα 1.00m Digger Handle
10 Κασμάς Οξυά 0.90m Pick Axe Handle
11 Κασμάς Οξυά 0.80m Pick Axe Handle
12 Κασμάς Οβάλ Pick Axe Handle
13 Τσαποκασμάς Κλαροξυλιά 1.10m Pickaxe Digger Handle
14 Τσουγγράνα 1.40m Leaf Rake Handle
15 Τσουγγράνα Ψιλή 1.40m
Leaf Rake Handle

16 Τσουγγράνα 1.20m
Leaf Rake Handle


17 Τσεκούρια Λαμπότ (Νο 0.0) Axe Handle
18 Τσεκούρια Λαμπότ (Νο 1 ή 2) Axe Handle
19 Τσεκούρια Λαμπότ (Νο 3) Axe Handle
20 Τσεκούρια Οβάλ Axe Handle
21 Τσεκούρια Γερμανικά Axe Handle
22 Τσεκούρια Τύπου Τριπόλεως Axe Handle
Display #  
Results 1 - 20 of 51
Last Updated: Thursday, 13 December 2018 03:27